Monday, October 14, 2019
Home > News > ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਂ, ਕੈਦੀ ਬੱਚੇ – ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਤੇ ਮੇਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ(ਵੀਡੀਓ)

ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਂ, ਕੈਦੀ ਬੱਚੇ – ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਤੇ ਮੇਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ(ਵੀਡੀਓ)

ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ


ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਵੱਧ ਸਕੇ ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਸੰਦ , ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਰੂਰ ਦਵੋ । ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ । ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ।

ਜੋ ਤੁਸੀੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੋ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾ ਹੱਥਾੰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੌਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਰੂਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਅਸੀੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀ ਜਿਆਦਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾੰ ਤੱਕ ਪਹੁਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ।