Saturday, December 7, 2019
Home > Desi Treatment > ਸਰਭੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਸਰਭੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਖਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ?ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਂਸੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ?ਕੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਟੇਰਾੱਯਡ ਦਾ ਵੀ ਬਾਪ ਹੈ |ਸਟੇਰਾੱਯਡ ਕੋਈ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਤੱਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕੋਈ ਦਵਾ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਟੇਰਾੱਯਡ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬੇਹਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ |ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਰਿਜਲਟ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂਇਸ ਨੁਸਖੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਕੱਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਫਿੱਕੀ ਕਾਲੀ ਕੌਫੀ (ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੇ) ਦੋ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾਲ-ਚੀਨੀ ਇਕ ਚੁੱਟਕੀ (ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ) ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ – ਇੱਕ ਕੱਪ ਗਰਮ ਕੌਫੀ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਮਿਲਾ ਲਵੋ |ਹੁਣ ਇਸ ਕੌਫੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀਓ |ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ |ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ |ਕਫ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ 97 ਰੋਗੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਨਾਂ ਵਧੀਆ ਰਿਜਲਟ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕਈ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੈਨ ਉੱਡ ਗਿਆ |ਇਸ ਡ੍ਰਿੰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਚੁੱਟਕੀ ਭਰ ਦਾਲ-ਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾਊਦਰ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋ ਵੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਜਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ |ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾ ਨਾ ਲਵੋ |ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ | ਸਮੱਗਰੀ ਇਕ ਕੱਪ ਕੌਫੀ ਦੇ ਲਈ……………… ਕੌਫੀ ਪਾਊਡਰ -ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਢੇਢ ਕੱਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਗੈਸ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਵੋ |ਜਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਬਾਲਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੌਫੀ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਦਵੋ |ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਉਬਾਲੇ ਹੋਰ ਆਉਣ ਦਵੋ |ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਕ ਕੌਫੀ ਤਿਆਰ ਹੈ |ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ |ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਂਸੀ ਜੜ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ |