Thursday, February 20, 2020
Home > News > ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਛੇ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਿ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਛੇ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਿ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਛੇ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾ ਲਤ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਿ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਬਰ ਲੈਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਅੰਬਰ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਅੰਬਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਾਪਰ ਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਡੈ ਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੀਆ ਸਨ । ਅੰਬਰ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਇ ਲਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਤੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਬਰ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਦੰਦਾ ਦੇ ਸੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾ ਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡੈਟਿਨਸਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਮ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀ ਆਈ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਚ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਡੈਡ ਐਲਾਨ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿ ਵਿਖੇ ਡਾ ਹਰਜੋਤ ਨਿਰੋਪਸੀਚਿਕ ਹਸਪ ਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮੋਮਵੈਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀ ਸੀ। ਭੋਜਨ ਪੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਭੋਜਨ ਪਾਈਪ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਥੈਰੇਪੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨਸਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉਥੇ ਇੱਕ ਬੋਧ ਇ ਲਾਜ ਸੀ। ਹਸ ਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋ 10 ਦਿਨਾ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਅੱਖਾ ਖੋਲ੍ਹੀਆ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਉੱਤੇ ਚਲਣ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਹਿਗੂਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਅੰਬਰ ਅਟਵਾਲ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਹੈ।