Thursday, April 9, 2020
Home > News > ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਜਰੂਰ ਜਾਣੋ

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਜਰੂਰ ਜਾਣੋ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬਿਨਾਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਧੂਰੀ ਹੈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ 12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ.) ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਵਾਉਣ, ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਈ.ਡੀ. ਪਰੂਫ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਆਧਾਰ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ (ਡੀ.ਐੱਲ., ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ) ਦੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਿੰਝ ਬਣੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੁਖੀਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਆਉ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੀ ਜਿਸ PDS card, MNREGA Job Card, CGHS/State Government/ECHS/ESIC Medical card, Pension Card, Army Canteen Card, Passport ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਵਰਤੋਂ ਆਧਾਰ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ‘ਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਮ.ਆਧਾਰ ਐਪ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ।